Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Aktivitet og deltakelse for fattige barn og unge : en evaluering av to statlige tilskuddsordninger

Rapporten tilhører rapportseriene FAFO-rapport.

Rapporten evaluerer tilskuddsordningen Kompetanse- og utviklingstiltak i barnevernet og sosialtjenesten for å forebygge og redusere fattigdom blant barn og unge (2004- 2009). Midlene har vært tildelt fra BLD/Bufdir og AVdir. Rapporten evaluerer prosessen og resultatene av arbeidet som har blitt gjort i de 62 kommunene og bydelene som inngikk i tilskuddsordningen. Rapporten viser at tilskuddsordningen har bidratt til å styrke den lokale oppmerksomheten omkring barnefattigdom. Videre har den viktigste faktoren for framdrift i prosjektene vært å ha en prosjektkoordinator som har kunnet drive fram og skape kontinuitet i prosjektet.

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-03-27 11:00:37.675609
MODIFIED 2016-08-12 06:01:09.563281+00:00
CREATED 2013-03-27 11:00:37.675609
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)