Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Aktivitetsplikt mot diskriminering

Rapporten tilhører rapportseriene ECON-rapport.

Myndighetene har en rekke virkemidler til disposisjon for å hindre diskriminering og for å bidra til å inkludere ulike grupper i arbeids- og samfunnslivet. Blant juridiske virkemidler er ulike lovbestemmelser som forbyr diskriminering, blant annet på grunnlag av etnisitet, religion, hudfarge, kjønn og alder. En annen type juridisk virkemiddel er krav til arbeidsgivere og andre om å gjennomføre ”proaktive” tiltak. Dette kalles ofte aktivitetsplikt.

I rapporten drøftes samfunnsøkonomiske nytte- og kostnadsvirkninger ved alternative utforminger av en aktivitets- og rapporteringsplikt overfor arbeidsgivere for å fremme inkludering av henholdsvis personer med minoritetsbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne. I rapporten vurderes også enkelte detaljer i hvordan en slik plikt eventuelt bør utformes.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 273.9KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-02-03 13:00:22.897826
MODIFIED 2016-12-12 10:55:10.899454
CREATED 2013-02-03 13:00:22.897826
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)