Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Aldersforskjeller i bilføreres oppfattelse av faresituasjoner : resultater fra to undersøkelser med en videotest

Rapporten tilhører rapportseriene TØI rapport.

En videobasert test på bilføreres oppfattelse av faresituasjoner i trafikken er utviklet ved TØI. I denne rapporten sammenlignes reaksjonstider målt med denne testen for tre ulike grupper førere, som varierer i alder og erfaring. Førere i aldersgruppen 35-55 år reagerer raskere på faresituasjonene sammenlignet både med førere over 65 år og unge, uerfarne førere (elever på trafikalt grunnkurs).

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 908.4KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-11-19 16:08:31.022191
MODIFIED 2016-08-12 06:03:06.354082+00:00
CREATED 2012-11-19 16:08:31.022191
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)