Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Alkolås i buss

Rapporten tilhører rapportseriene TØI rapport.

Alkolås er prøvd i buss på Lillehammer for å undersøke sjåførenes aksept for alkolås og hvordan alkolås virker i praksis i kollektivtransport. Sjåførene aksepterte alkolåsene i stor grad etter besøk ved Dalabuss i Sverige, som hadde brukt alkolås i 2-3 år, og etter egen bruk av alkolås under opplæringen og forsøket.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.8MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-11-19 16:08:31.963169
MODIFIED 2016-08-12 06:03:07.150618+00:00
CREATED 2012-11-19 16:08:31.963169
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)