Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Alkolås i Statens vegvesens tjenestebiler : en sammendragsrapport

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport IRIS.

Denne rapporten dokumenter en evaluering av Statens vegvesens innføring av alkolås i sine tjenestebiler. Evalueringen er i all hovedsak basert på spørreskjemaundersøkelser og intervjuer med ansatte i Statens vegvesen, men også loggdata fra alkolåsene har blitt brukt. Den første spørreskjemaundersøkelsen ble gjennomført senhøstes 2007, det vil si kort tid etter at innføringen av alkolås hadde startet. Følgelig handler den i stor grad om holdninger og forventninger til alkolås. Den andre undersøkelsen ble gjennomført våren 2010. På det tidspunktet hadde flere brukt biler med alkolås, og spørreskjemaet kunne derfor fokusere mer på erfaringer.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 580.6KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-11-19 16:09:41.942662
MODIFIED 2016-08-12 06:03:50.308605+00:00
CREATED 2012-11-19 16:09:41.942662
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)