Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Alle skal med!? : Midtveisevaluering av Virkemidler for Regional FoU og Innovasjon (VRI)

Midtveisevalueringen av VRI konkluderer med at VRI er på vei mot å nå sine mål. Særlig har programmet gitt viktige bidrag for å utvikle det regionale forsknings- og innovasjonssystemet. Evaluator foreslår likevel viktige justeringer av programmet, blant annet etablering av sluttmål samt å skille mellom samhandlings- og innovasjonsforskningsprosjektene. Tittelen henspiller på at alle skal med i samhandlingsprosjektene, mens evaluator er kritisk til at alle skal drive innovasjonsforsking.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.7MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-05-06 00:03:15.169301
MODIFIED 2017-05-06 00:03:15.182171
CREATED 2017-05-06 00:03:15.169301
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)