Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Alle til lags : frivillighetssentralen i nærmiljøet

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

I St. meld. 39 (2006-2007) slo regjeringen fast at de norske frivilligsentralene i framtiden bør fungere som sektorovergripende nærmiljøsentraler. I denne rapporten drøftes hva slags rolle denne formuleringen innebærer for sentralene. Det er gjort ved å ta utgangspunkt i måten sentralene har vært beskrevet på i politiske dokumenter siden de ble til i 1991. Politiske rolleforståelser har blitt sammenholdt med tilsvarende oppfatninger fra enkelte andre land. Med dette utgangspunktet er det trukket opp ulike roller for den ideelle nærmiljøsentralen, en tenkt konstruksjon hvordan sentraler burde fungere, eller forventningene tatt i betraktning. Det er også stilt spørsmål om hvor stor avstanden er mellom departementets idealer og måter et utvalg sentraler faktisk fungerer på. Tre dilemma som sentralene står overfor presenteres avslutningsvis.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 814.9KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-10-27 16:50:41.233691
MODIFIED 2017-11-02 07:00:19.756744+00:00
CREATED 2010-10-27 16:50:41.233691
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)