Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Alternative finansieringsformer for arbeid med bistand

Rapporten tilhører rapportseriene Econ-rapport.

Arbeid med bistand er et arbeidsmarkedstiltak for personer med nedsatt arbeidsevne. Ordinært finansierer NAV tiltaket med en fast sats til tiltaksarrangørene, til dekning av lønn for tilretteleggere som jobber i tiltaket. Det pågår et forsøk for å prøve ut to alternativer finansieringsformer for tiltaket, begge med en differensiering av tilskuddet etter deltakernes bistandsbehov, samt en bonus til tiltaksarrangøren dersom deltakeren får fast ansettelse. Det er blitt evaluert hvordan de to forsøksmodellene fungerer.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 499.3KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-11-21 13:00:31.713759
MODIFIED 2016-08-12 06:04:03.447813+00:00
CREATED 2012-11-21 13:00:31.713759
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)