Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Alternativer til sykehusinnleggelse for eldre og pasienter med kronisk sykdom : del 3. Erfaringer og evalueringer fra prosjekter i norske kommuner med tiltak som kan redusere liggedøgn i sykehus

Kunnskapssenteret har fått i oppdrag fra Helsedirektoratet og samhandlingsavdelingen i Helse- og omsorgsdepartementet å kartlegge og beskrive tiltak som kan redusere innleggelser og liggedøgn i sykehus for eldre og kronisk syke. For Kunnskapssenteret innebærer dette tre delprosjekter - både å lage en kunnskapsoversikt, kartlegge litteratur og samle gode eksempler fra Norge og utlandet dersom slike finnes. Dette notatet er resultatet av det siste delprosjektet. Målet har vært å beskrive eksempler på tiltak i kommunene der evalueringer og erfaring har vist effekt når det gjelder reduksjon i antall innleggelser og liggedøgn i sykehus for kronisk syke og eldre. Dette samtidig som kvaliteten i tilbudet ivaretas eller styrkes. Vi presenterer tolv ulike tiltak i kommunehelsetjenesten der evalueringer og erfaring har vist effekt når det gjelder reduksjon i antall innleggelser og liggedøgn i sykehus for kronisk syke og eldre samtidig som kvaliteten på tjenestene ivaretas.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 918.0KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-10-30 01:02:23.245526
MODIFIED 2015-10-16 08:19:58.393438+00:00
CREATED 2014-10-30 01:02:23.245526
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)