Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Alternatives to the use of flame retarded EPS in buildings

Undersøkelsen har evaluert utvalgte alternativer til flammehemmet EPS brukt som isolasjonsmateriale i bygninger. EPS er flammehemmet med miljøgiften HBCD. Materialene er blitt vurdert med hensyn til deres tekniske egenskaper, brannsikkerhet, miljø- og sunnhetsprofil og pris. For samtlige av de undersøkte anvendelsene av EPS, markedsføres det i dag alternative isoleringsmaterialer. Prisen for de rimeligste alternativene varierer fra mer eller mindre det samme som EPS til omkring 30% mer avhengig av anvendelsesområde.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.8MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-11-19 16:08:50.390447
MODIFIED 2016-08-12 06:03:18.213483+00:00
CREATED 2012-11-19 16:08:50.390447
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)