Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Altinn - en plattform å satse på?

Capgemini har på oppdrag fra Nærings- og handelsdepartementet utarbeidet en rapport om Altinns tekniske egnethet. Herunder om Altinn takler store volumer, som for eksempel arbeids- og velferdsetaten har behov for. Capgemini skriver i rapporten at Altinn er bygget på en moderne og god teknologi som kan skaleres til de krav som stilles og utvides til å tilfredsstille nye behov. De peker imidlertid på tiltak som bør gjennomføres slik at Altinn videreutvikles til en enda mer stabil og robust plattform.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.8MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-04-30 23:00:26.296034
MODIFIED 2016-11-28 10:01:34.839994+00:00
CREATED 2016-04-30 23:00:26.296034
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)