Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Analyse av årsakssammenhenger til uønskede hendelser med offshorekraner - Fase 2 - Perioden 2000 - 2004 - Rapport 33.790.007 R1

Dette prosjektet er en videreføring (fase 2) av det analysearbeidet som ble utført på vegne av Oljedirektoratet (OD) i 2000 og som ble presentert i prosjektrapporten (fase 1): ”Årsakssammenhenger av hendelser med løfteoperasjoner”. Målsetting er å • kartlegge og analysere årsakssammenhenger av hendelser som skjer ved operasjoner av offshorekraner på alle typer flyttbare og permanent plasserte innretninger (samme som fase 1) • tilpasse årsaksanalysen og presentasjonen av resultatene til ny kunnskap om årsaksanalyse ved å bruke et systemperspektiv kalt MTO (Menneske, Teknikk, Organisasjon) • kunne presentere enkelte av resultatene fra fase 1 og fase 2 som en sammenhengende 11-års trendperiode Prosjektet inngår som en del av innsatsen for å oppnå sikrere løfteoperasjoner. Resultatet fra prosjektet skal brukes i nødvendig forbedringsarbeid for å oppnå sikre løfteoperasjoner. Emneord: Hendelse, Årsak, Analyse, Kran, Kranoperasjon

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.0MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-08-08 09:25:00.939515
MODIFIED 2019-04-25 13:00:27.964176+00:00
CREATED 2012-08-08 09:25:00.939515
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)