Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Analyse av årsakssammenhenger til uønskede løftehendelser : fase 3 - perioden 2005 - 2010

Målet har vært å identifisere trender og evaluere de direkte bakenliggende årsakene for alle uønskede løftehendelser i petroleumsvirksomheten til havs i perioden 2005-1010. Omfanget i denne rapporten er begrenset til de løftehendelsene som har blitt gransket. Hendelsene er gruppert i hendelser med offshorekraner, hendelser i boreområdet og andre hendelser. Trender diskuteres og sammenlignes med de tidligere analysene. Eventuelle forskjeller mellom flytende innretninger og innretninger plassert på havbunnen er også vurdert. Emneord: Sikkerhet, Ulykker, Løftehendelser, Materialtransport, Norsk sokkel

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.9MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-10-18 17:14:01.435145
MODIFIED 2017-03-27 22:00:18.364120+00:00
CREATED 2012-10-18 17:14:01.435145
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)