Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Analyse av arealutvikling og arealkonflikter

Formålet med analysen er å gi departementet en bedre og mer helhetlig oversikt over arealutviklingen som følge av planer og tiltak etter plan- og bygningsloven. Analysen gir kunnskap om effekten av gjeldende arealpolitikk og grunnlag for å utforme framtidig politikk for en bærekraftig planlegging. Analysen tar opp både utvikling av kompakte byer og tettsteder og utviklingen i nasjonalt prioriterte områder som strandsone, vassdrag, dyrka jord, fjellområder og villreinområder.

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2018-02-19 01:01:37.788899
MODIFIED 2018-02-19 01:01:38.503726
CREATED 2018-02-19 01:01:37.788899
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)