Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Analyse av bruk av refleksjonslogger og diskusjoner i studiet Veiledning, tverrfaglig samarbeid og lovforståelse

Rapporten tilhører rapportseriene Rapporter .

I profesjonsutdanninger regnes evnen til å koble teori og praksis som en helt grunnleggende del av kompetansen. Det er særlig viktig å kunne reflektere over egen praksis. Funnene tyder på at det private og profesjonelle glir over i hverandre når det gjelder teori og praksis, men ikke når det gjelder etikk. Viktigheten av en kontinuerlig prosess rundt bevisstheten rundt dette har blitt belyst i analysen.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 4.6MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-03-27 12:02:53.834681
MODIFIED 2014-08-14 11:43:24.496196+00:00
CREATED 2013-03-27 12:02:53.834681
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)