Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Analyse av en dagpengereform : virkninger av forkortet dagpengeperiode

Rapporten omhandler konsekvensene av en regelendring som gjorde dagpengeperioden kortere for arbeidsledige jobbsøkere. Spørsmålene som blir stilt er om, og i hvilken grad, dette har virket i tråd med reformens hensikt som var å få arbeidsledige raskere tilbake til jobb, eller om innskjerpingen dyttet folk over på alternative trygdeytelser i stedet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 268.1KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-03-15 13:01:24.651743
MODIFIED 2016-08-12 06:05:23.553866+00:00
CREATED 2013-03-15 13:01:24.651743
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)