Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Analyse av hvilken effekt tildeling av FRIPRO-midler har på forskernes vitenskapelige produksjon

Formålet med dette prosjektet er å måle hvilken effekt tildeling av prosjektmidler i Forskningsrådets ordning for fri prosjektstøtte (FRIPRO) har på de tildelte forskernes vitenskapelige produktivitet og kvalitet. Dette innebærer ikke bare å måle de direkte resultatene ("output") i form av vitenskapelige publikasjoner generert i de konkrete prosjektene, men å se om slik tildeling har langsiktig effekt på forskernes framtidige vitenskapelige resultater. To analyser skal utføres: En som måler effekt i vitenskapelig produktivitet i form av antall fagfellevurderte vitenskapelige publikasjoner, og en som måler bruk (som uttrykk for kvalitet) gjennom siteringer i slike.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 743.9KB)
  2. Konkurransegrunnlag (pdf, 300.6KB)
  3. Oppdragsbeskrivelse.pdf (pdf, 311.8KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2018-11-14 23:00:33.792473
MODIFIED 2018-11-14 23:00:33.897536
CREATED 2018-11-14 23:00:33.792473
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)