Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Analyse av priser og vilkår fra kraftleverandører i sluttbrukermarkedet

Rapporten tilhører rapportseriene Econ-rapport.

Rapporten er en analyse av konkurransesituasjonen i sluttbrukermarkedet per 2010. Norske husholdninger kan velge fritt hvilken kraftleverandør de ønsker å kjøpe strømmen fra. Rapporten sammenlikner priser, vilkår og marginer for ulike kontraktstyper for å undersøke om det er forskjeller mellom de ulike kontraktstypene (spotpriskontrakt, variabel pris kontrakt eller fastpriskontrakt). Rapporten ser også på om kontraktene som er med i Konkurransetilsynets prisoversikt har bedre vilkår enn kontraktene som ikke er med i oversikten. Det fremkommer i undersøkelsen at det er mange kunder som har kontrakter som ikke er registrert i Konkurransetilsynets prisoversikt (ca. 60 pst. ). I rapporten fremkommer det videre at konkurransesituasjonen i kraftmarkedet ikke er optimal. Det er behov for tiltak for å øke konkurransen i kraftmarkedet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 25.1MB)
  2. Konkurransegrunnlag (pdf, 177.3KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-06-27 12:00:23.322358
MODIFIED 2014-08-14 11:46:59.359377+00:00
CREATED 2013-06-27 12:00:23.322358
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)