Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Analyse av tilskuddsordningene : produksjonstillegg for husdyrproduksjon, areal- og kulturlandskapstillegg, produksjonstillegg for dyrking av fôr i fjellet.

Rapporten ser på hvorvidt tildeling av støtte skjer på rettmessig grunnlag, om støtte utbetales til faktisk tilskuddsberettiget aktivitet, om tilskuddet er beregnet korrekt, og tilfeller der mottaker ikke opptrer i samsvar med forutsetningene. I tillegg omhandler rapporten hvorvidt tilskuddsordningene oppfyller målsetningene og er underlagt tilfredsstillende kontroll i henhold til økonomireglement for staten. Rapporten kommer med forslag til endringer i søknadsrutinene.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.4MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-06-23 12:01:17.218670
MODIFIED 2016-11-28 10:00:41.138156+00:00
CREATED 2011-06-23 12:01:17.218670
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)