Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Analyser av lettfraksjon fra fragmenteringsverk : prøvetaking høsten 2007

Statens forurensnignstilsyn (SFT) ønsker å kartleggeinnholdet av prioriterte miljøgifter i lettfraksjon/fluff fra norske fragmenteringsverk. Hjellnes Consult AS har fått i oppdrag å foreta prøvetaking og analyser. Det er foretatt prøvetaking og analyser av tilsammen 8 prøver av ulike fluff/lettfraksjoner fra fragmentering av metallavfall. Analysene har blant annet omfattet tungmetaller, PCB og andre kloroganiske forbindelser, PAH, mineralolje og bromerte flammehemmere. Undersøkelen har ikke avdekket noen systematiske forskjeller i forurensningsinnholdet mellom de grove og de fine fluff/lettfraksjonene fra de ulike anleggene.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 10.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-11-19 16:08:51.447258
MODIFIED 2014-08-14 11:44:23.967718+00:00
CREATED 2012-11-19 16:08:51.447258
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)