Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Anbefaling vedrørende plassering av postmottak

Innføring av ESAK og nytt IT system i kriminalomsorgen. Effektiv ressursutnyttelse, ryddig og rasjonell håndtering av post arkivfaglig og i saksbehandlingen. Endring av rutiner og fordeling av arbeidsoppgaver for å gi den ønskede effekt.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 113.5KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-10-27 16:50:41.174628
MODIFIED 2016-08-12 06:00:10.929849+00:00
CREATED 2010-10-27 16:50:41.174628
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)