Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Anbefalinger til økt bioenergisatsning innenfor veksthusnæringa

Beskrivelse av status for energibruken i veksthusnæringen, og skranker og muligheter knyttet til en omlegging av energibruken i veksthus til bioenergi. Vurdering av mulige behov for samarbeid i verdikjeden fra skog til energibruk i veksthus. Konkrete vilkår for tilskudd. Vurdering av arbeidsgruppens forslag i forhold til ENOVAs varmeordning, og sikre at det skjer en koordinering.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 186.7KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-02-19 23:00:56.094546
MODIFIED 2016-02-19 23:00:56.592105
CREATED 2016-02-19 23:00:56.094546
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)