Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Anbud, virksomhetsoverdragelse og ansettelsesforhold i lokal kollektivtransport

Rapporten tilhører rapportseriene TØI rapport.

I prosjektet kartlegges forventede resultater av anbudsoverdragelse på ansettelsesforhold i lokal kollektivtransport. Sett fra arbeidstakernes synsvinkel har dette i første rekke to negative effekter: Redusert jobbsikkerhet og mer intensiv bruk av arbeidskraften. Andre sider ved ansettelsesforholdene berøres i liten grad på grunn av andre regulerende trekk ved det norske regimet. I rapporten diskuteres fire måter å regulere ansettelsesforholdene på når lokal kollektivtransport er satt ut på anbud.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.1MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-11-19 16:06:59.146072
MODIFIED 2016-08-12 06:02:02.725450+00:00
CREATED 2012-11-19 16:06:59.146072
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)