Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Andre samfunnsmessige virkninger E39 Lyngdal-Sandnes

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

På oppdrag for Statens Vegvesen Region Sør har Vista Analyse beregnet Andre samfunnsmessige virkninger ny E39 Lyngdal-Sandnes. Andre samfunnsmessige virkninger omfatter nytte- kostnadsvirkninger som ikke fanges opp i den alminnelige nytte-kostnadsanalysen. I tillegg inngår lokale og regionale muligheter og begrensninger, og fordelingsvirkninger. Disse virkningene er vanskelige å anslå og å beskrive, men de er viktige i den offentlige debatten og den politiske prosessen. Formålet med denne rapporten er å gi et en mest mulig transparent, dekkende og systematisk oversikt over disse virkningene, slik at de kan vurderes på et felles grunnlag. Virkningene kommer i tillegg til prissatte og ikke-prissatte virkninger i den alminnelige nytte-kostnadsanalysen for E39 Lyngdal-Sandnes, som er gjennomført av Norconsult.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 4.6MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2020-08-22 00:01:05.952975
MODIFIED 2020-08-22 00:01:09.534482
CREATED 2020-08-22 00:01:05.952975
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)