Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Anskaffelse av arkitekttjenester – prinsipper og hensyn

Vista Analyse har på oppdrag fra Statsbygg utredet ulike former for anskaffelse av arkitekttjenester og pekt på hvilke trekk ved prosjektene som tilsier at den ene formen bør velges fremfor den andre. Et viktig grunnlag for arbeidet har vært erfaringene med to pilotprosjekter der Statsbygg gjennomfører anskaffelsen ved hhv. begrenset og åpen plan- og designkonkurranse (Livsvitenskapsbygget og Vikingtidsmuseet), samt en anskaffelse ved anbudskonkurranse (Campus Ås) og et parallelloppdrag (Regjerings- kvartalet). Utredningen skal være et bidrag inn i Statsbyggs arbeid med et nytt policydokument om anskaffelse av arkitekttjenester.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2020-01-29 00:00:47.918269
MODIFIED 2020-01-29 00:00:48.147719
CREATED 2020-01-29 00:00:47.918269
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)