Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Anti-Corruption Approaches : A Literature Review

Rapporten tilhører rapportseriene Study.

Målet med studien var å få en oversikt over erfaringer med ulike måter å bekjempe korrupsjon på. Studien ble gjort som ledd i å planlegge en fellesevaluering av bistand på dette området, på oppdrag fra Den asiatiske utviklingsbanken, Danida (Danmark), SADEV (Swedish Agency for Development Evaluation), Sida (Sverige), DFID (Storbritannia) og Norads evalueringsavdeling.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 692.2KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-04-16 13:03:40.691792
MODIFIED 2017-10-05 05:00:23.932587+00:00
CREATED 2014-04-16 13:03:40.691792
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)