Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Anvendelse av 700 MHz-båndet

Rapporten tilhører rapportseriene Nexia rapport / Menon-publikasjon.

Denne rapporten tar utgangspunkt i tre mulige tiltak vedrørende anvendelse av de aktuelle frekvensressursene. Disse tiltakene legger føringer for framtidens mobilkommunikasjon i nød- og beredskapssektoren. Videre i analysen beskrives fire mulige utfall for hvordan nød- og beredskapssektorens behov for mobilkommunikasjon skal ivaretas. De fire utfallene sammenlignes gjennom en samfunnsøkonomisk kost/nytte-analyse, der både prissatte og ikke-prissatte effekter vurderes. De prissatte effektene beregnes basert på en analyse av de ulike kostnadselementene knyttet til å planlegge, etablere og drifte en løsning i hvert utfall. Til fratrekk fra disse kommer prissatte nytteeffekter i form av estimerte auksjons- og abonnementsinntekter.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-12-14 01:00:52.264580
MODIFIED 2017-12-14 01:00:52.282509
CREATED 2017-12-14 01:00:52.264580
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)