Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Arbeid som årsak til muskelskjelettlidelser : Kunnskapsstatus 2008

Rapporten tilhører rapportseriene STAMI-rapport.

Denne rapporten er et resultat av prosjektet Sammenstilling av kunnskap om utvikling av muskelskjelettlidelser og årsaksforhold knyttet til fysiske, psykologiske og organisatoriske forhold. Prosjektet er et samarbeid mellom Statens arbeidsmiljøinstitutt, Direktoratet for arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet.

Målet med rapporten er å systematisere og vurdere kunnskap for å skape et årsaksbilde om hva som bidrar til utvikling av muskelskjelettlidelser i dagens og morgendagens arbeidsliv. På denne måten ønsker vi å bidra til at myndighetenes strategi for rammesetting og tilsyn forankres i dokumenterte og relevante risikoforhold for muskelskjelettlidelser. Videre håper vi at denne kunnskapen skal bidra til at arbeidet med å forebygge muskelskjelettlidelser i bedriftene i større grad bygger på fakta om risiko og hvilke typer intervensjoner som bidrar til forbedring.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.9MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-11-27 13:00:36.842026
MODIFIED 2014-08-14 11:47:55.681077+00:00
CREATED 2013-11-27 13:00:36.842026
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)