Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Arbeids- og fritidstiltak for mennesker med psykiske lidelser : evaluering av det lokale arbeidet med opptrappingsplanen for psykisk helse : sluttrapport

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

En av intensjonene i Opptrappingsplanen er at mennesker med psykiske lidelser skal ha en meningsfylt hverdag. Dette skal skje gjennom tilrettelegging for deltakelse i arbeidsrelaterte tiltak i den utstrekning det synes hensiktsmessig for den enkelte bruker, og mulighet for deltakelse i fritidstiltak ut fra individuelle ønsker og interesser (jf. St. prp. nr 63 (1997-98), kap. 1. 2). Dette er tiltak som krever medvirkning fra flere instanser på ulike forvaltningsnivå. Oppmerksomheten rettes mot hvordan slike tiltak praktiseres, og på virkninger av tiltakene.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 727.6KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-01-25 14:00:33.341407
MODIFIED 2014-08-14 11:48:33.898160+00:00
CREATED 2014-01-25 14:00:33.341407
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)