Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Arbeids- og utdanningsreiser for funksjonshemmede : erfaringer etter 10 år

Rapporten tilhører rapportseriene SIB-rapport.

Prosjektet har evaluert forsøksordningen med arbeids- og utdanningsreiser for funksjonshemmede (AU-reiseordningen), herunder å avklare om gjennomføringen og organiseringen av AU-reisene bidrar til å øke funksjonshemmedes muligheter for arbeid eller utdanning, ordningens økonomiske konsekvenser, behovet for ordningen, samt om og eventuelt hvordan en permanent ordning bør innrettes. Spørreundersøkelsen viser at AU-reiseordningen har stor betydning for brukerne, både helsemessig, økonomisk, fysisk og sosialt. For mange av brukerne anses ordningen å være avgjørende for deres yrkesdeltakelse. Evalueringen bekrefter at brukerne er meget godt fornøyd med dagens ordning. Videre sannsynliggjør evalueringen at ordningen er samfunnsøkonomisk lønnsom.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.3MB)
  2. Konkurransegrunnlag (pdf, 809.9KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-10-22 12:03:18.198478
MODIFIED 2016-11-11 17:00:55.360162+00:00
CREATED 2013-10-22 12:03:18.198478
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)