Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Arbeidsevnevurdering i Aetat

Rapporten tilhører rapportseriene Econ-rapport.

Arbeidsevnevurdering er en arbeidsmetode som ble innført i Aetat i 2004, for å behandle krav om yrkesrettet attføring. Metoden kan imidlertid benyttes overfor flere brukere av arbeids- og velferdsetaten, for å avklare muligheter og begrensninger i forhold til arbeidslivet, og gi grunnlag for å tilby hensiktsmessig bistand. Formålet med evalueringen er å samle erfaring fra bruken av arbeidsevnevurdering i Aetat, som man kan dra nytte av i videreutvikling av metoden i NAV. Fem temaer er undersøkt: 1. Bruken av arbeidsevnevurdering i Aetat. 2. Hvordan anvendes metodikken og hvordan er arbeidet organisert? 3. Begrunnelser for bruk av arbeidsevnevurdering. 4. Nytte av arbeidsevnevurdering i forhold til ulike grupper og ulike formål. 5. Muligheter for videreutvikling i NAV.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 697.7KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-11-19 16:07:44.979342
MODIFIED 2014-08-14 11:43:47.733242+00:00
CREATED 2012-11-19 16:07:44.979342
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)