Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Arbeidsfokus på DPS - Samarbeid med NAV

Rapporten tilhører rapportseriene Proba-rapport.

Forskere fra Proba har kartlagt praksis og holdninger til arbeidsrettet aktivitet blant ledere og ansatte ved landets distriktspsykiatriske sentre (DPS). De har også sett nærmere på hvordan samarbeidet med NAV foregår. Undersøkelsen viser en del variasjoner når det gjelder vektlegging av arbeid i behandlingen som tilbys pasientene. Det finnes også ulikheter når det gjelder former for samarbeid mellom DPS-ene og NAV, men ifølge rapporten «Arbeidsfokus på DPS – samarbeid med NAV» - er hovedinntrykket at det har skjedd en positiv utvikling. Undersøkelsen er basert på intervjuer med NAVs fylkeskoordinatorer, spørreundersøkelse blant ledere ved alle DPS-ene og casestudier i fire fylker: Nordland, Sør-Trøndelag og Agderfylkene.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.4MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-01-19 12:22:41.719003
MODIFIED 2017-01-19 12:22:41.728831
CREATED 2017-01-19 12:22:41.719003
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)