Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Arbeidsgiveres inkluderingsevne

Rapporten tilhører rapportseriene AFI-rapport.

Rapporten gjengir og analyserer funnene fra en kvantitativ og en kvalitativ undersøkelse om arbeidsgiveres inkluderingsevne. Det er utviklet en indeks for inkluderingsevnen. Ved hjelp av en korrelasjonsanalyse av hva som henger sammen med inkluderingsevnen sier rapporten noe om hva som hemmer og fremmer arbeidsgiveres inkludering av funksjonshemmede/personer med nedsatt funksjonsevne. Den kvalitative undersøkelsen viser hvordan funksjonshemmede skaffer seg jobb på egenhånd uten bistand fra støttefunksjoner.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.6MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-01-19 12:23:38.148831
MODIFIED 2017-01-19 12:23:38.379853
CREATED 2017-01-19 12:23:38.148831
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)