Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå HMS-opplæring : en kartlegging av status og utfordringer

Rapporten tilhører rapportseriene FAFO-rapport.

Målsettingen med evalueringsrapporten var å kartlegge eksisterende kurs/opplæring for arbeidsgiver på arbeidsmiljø-/HMS-området og gi en analyse/vurdering av tilstanden mht HMS-opplæring av arbeidsgiver ut fra funnene i kartleggingen.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.6MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-03-27 12:01:06.561560
MODIFIED 2014-08-14 11:43:17.789641+00:00
CREATED 2013-03-27 12:01:06.561560
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)