Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Arbeidsinkludering og arbeidsmotivasjon i et komparativt perspektiv

I dette prosjektet har vi undersøkt noen sentrale forventninger innenfor et velferdskritisk perspektiv, nemlig at 1) arbeidsmotivasjonen svekkes over tid i sjenerøse velferdsstater, 2) at arbeidsmotivasjonen er lavere i mer sjenerøse velferdsstater, 3) at sosiale ulikheter i arbeidsmotivasjon og sysselsetting vil være lavere i mer sjenerøse velferdsstater. Disse forventingene er blitt undersøkt på ulike måter. Én artikkel har benyttet data om arbeidsmotivasjon fra Norge over tid, i mens en annen har anlagt et komparativt perspektiv ved hjelp av data om arbeidsmotivasjon i fra 18 europeiske velferdsstater. En tredje artikkel har undersøkt sammenhengen mellom familiepolitikk og kvinners holdninger til kvinners rolle i arbeidsliv og omsorg. En fjerde artikkel har undersøkt om helse, en sentral ressurs for deltakelse i arbeidslivet, blant lavt utdannede er høyere i mer sjenerøse velferdsstater. En femte artikkel diskuterer relevansen av forventingene i det velferdskritiske perspektivet for den norske konteksten ved hjelp av forskning og data om arbeid, arbeidsmotivasjon, uføretrygd og sykefravær. I tillegg presenteres deskriptiv statistikk om sysselsetting blant ulike svakerestilte grupper i arbeidsmarkedet fra 15 europeiske land. Dette prosjektet har vært finansiert av NAV gjennom programmet FARVE - forsøksmidler arbeid og velferd.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 641.2KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-06-08 12:00:30.184342
MODIFIED 2014-08-14 11:46:51.726174+00:00
CREATED 2013-06-08 12:00:30.184342
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)