Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Arbeidsmarkedstilpasning i perioden 2000 – 2004 for kandidater utdannet våren 2000

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Formålet med denne rapporten har primært vært å oppsummere resultatene fra andre fasen av prosjektet ”Videreutvikling av kandidatundersøkelsen”. Prosjektet som helhet har som hovedformål å utarbeide et datagrunnlag for analyser av arbeidsmarkedskarrierer blant akademikere som avsluttet utdanningen våren 2000. Denne andre fasen av prosjektet har bestått i en videre oppfølging gjennom en spørreskjemaundersøkelse i 2004 til den halvparten av 2000-kullet som skulle følges opp via spørreskjema og nye koplinger mot Statistisk sentralbyrås registre for den halvpart som skulle følges opp via registerkoplinger. Resultatene fra den andre fasen blir også i en viss utstrekning sammenholdt med resultatene fra den første fasen.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 739.5KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-01-24 13:11:44.267356
MODIFIED 2014-08-14 11:45:52.665320+00:00
CREATED 2013-01-24 13:11:44.267356
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)