Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Arbeidsmarkedstiltak i motbakke : en kvalitativ undersøkelse av arbeid med bistand

Rapporten tilhører rapportseriene Econ-rapport.

Arbeid med bistand er et attføringstiltak som har vist seg å ha relativt svake langtidseffekter. Rapporten belyser årsaker til at så få kommer i ordinært arbeid mens mange får uførepensjon etter tiltaket. En viktig årsak er at deltakerne gjennomgående er en svak gruppe. Imidlertid ser man at kvaliteten på selve tiltaket varierer mye, og at den jobben tilretteleggerne gjør kan være helt avgjørende for utfallet. Det anbefales at det i sterkere grad stilles krav til tiltakets innhold.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 155.9KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-11-23 13:02:13.635270
MODIFIED 2014-08-14 11:45:07.508634+00:00
CREATED 2012-11-23 13:02:13.635270
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)