Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Arbeidsmedisin i vakuum? Evaluering av det arbeidsmedisinske tilbudet

Rapporten tilhører rapportseriene TF-rapport.

Telemarksforskning har på oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet evaluert det arbeidsmedisinske tilbudet i Norge. Evalueringens mandat var å utrede spørsmål som angår de arbeidsmedisinske avdelingenes kompetanse, kapasitet, samarbeid, kvalitet, organisering, rammebetingelser, prioriteringer samt om pasientene får sine rettigheter oppfylt. Statens arbeidsmiljøinstitutts rolle som koordinator er også vurdert.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.4MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:41:40.401644
MODIFIED 2013-02-14 18:11:03.408764
CREATED 2010-12-15 04:41:40.401644
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)