Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Arbeidsmiljøtiltak i bussbransjen : evaluering av forsøk med team

Rapporten tilhører rapportseriene TØI rapport.

Sykefraværet og spesielt langtidsfraværet innenfor transportnæringen har vist vedvarende høyt nivå over tid. Formålet med prosjektet var å utforme og prøve ut tiltak som kunne redusere belastende forhold for førere og bedre arbeidsmiljøet på kort og lang sikt. Tre kollektivselskapers forsøk med å innføre gruppeorganisering blant førerne har blitt evaluert. Den overordnede problemstillingen i undersøkelsen kan formuleres som følger: I hvilken grad kan innføringen av teamarbeid i de tre deltakerbedriftene sies å ha ført til bedringer i førernes arbeidsmiljø? Mer konkret forsøker rapporten å svare på tre spørsmål: 1) Hva påvirker jobbtilfredsheten hos førerne i de tre bedriftene? 2) Hva påvirker det jobbrelaterte fraværet? 3) Hvordan har innføringen av team påvirket årsakene til førernes tilfredshet og fravær slik det fremkom av spørsmål 1 og 2 ovenfor?

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 865.3KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-11-02 15:02:10.175827
MODIFIED 2017-09-06 11:02:07.034549+00:00
CREATED 2010-11-02 15:02:10.175827
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)