Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Arbeidsrapport nr. 2 fra forskerprosjektet VRI-Nordland : tre nivåer for samhandling om innovasjon

Rapporten tilhører rapportseriene NF-rapport.

Rapporten omhandler en analyse av regionale innovasjonsaktiviteter innenfor fire ulike næringsklynger/nettverk i Nordland. Utviklingen er fulgt opp på tre ulike nivåer: Bedrifts- /mikronivået , makro-nivået representert gjennom regionale utviklingsaktører, og mesonivået som er bedriftenes samarbeidsomgivelser der interne og eksterne relasjoner og strategier utvikles. Hovedfunnene i rapporten er at suksessen ved regionale innovasjonsprogrammer avhenger av aktiv involvering og medvirkning fra bedrifter og utvikling av deres samarbeidspartnere (på mesonivået). Tilsvarende viser erfaringene at etableringen av et nytt forskningsbasert kompetansesenter bidrar til økt bruk av FoU-basert kunnskap i klyngeutviklingen.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.0MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-05-11 13:00:33.061465
MODIFIED 2014-08-14 11:49:38.592216+00:00
CREATED 2014-05-11 13:00:33.061465
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)