Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Arbeidsrettede tiltak for unge med funksjonsnedsettelser : en kunnskapsoversikt

Rapporten tilhører rapportseriene AFI-notat.

Denne rapporten er en gjennomgang av eksisterende forskningslitteratur på temaet unge funksjonshemmedes bruk og utbytte av ulike arbeidsrettede tiltak. I tillegg gjengis også en del praksisbasert kunnskap, interne evalueringer, prosjektrapporter etc. for tiltak hvor forskningsbasert kunnskap ikke finnes. Litteraturgjennomgangen bygger på systematiske søk i ulike elektroniske databaser, mer målrettede søk i ulike forskningsmiljøers publikasjonslister og andre typer søk etter praksisbasert kunnskap. Tiltakene som er tatt med i rapporten er valgt ut på bakgrunn av relevans for målgruppen unge funksjonshemmede. I all hovedsak dreier det seg om nasjonale, standardiserte tiltak i regi av NAV. I tillegg til gjennomgangen av den kunnskap vi har om de ulike tiltakene gir rapporten også innledningsvis en oversikt over lignende kunnskapsoversikter og en beskrivelse av konteksten.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 520.6KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-09-20 08:04:24.351345
MODIFIED 2016-08-12 06:00:28.223734+00:00
CREATED 2012-09-20 08:04:24.351345
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)