Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Arbeidsrettet brukeroppfølging. "Place then train" i kvalifiseringsprogrammet i NAV?

Rapporten tilhører rapportseriene FoU-resultat.

Fra våren 2013 og ut 2015 har forskere fra AFI fulgt utprøvning av "place then train"-metodikk i kvalifiseringsprogrammet ved NAV Tromsø og «Snart ansatt» ved NAV Østensjø. Målet har vært å utvikle NAV-veiledernes kompetanse på arbeidsrettet oppfølging av brukere med behov for omfattende og sammensatt bistand for få jobb. Ved prosjektslutt er konklusjonen at det er trolig er nødvendig med organisatorisk og kompetansemessig spesialisering for å gjennomføre arbeidsrettet brukeroppfølging i tråd med intensjonene i supported employment-tilnærmingen. De involverte veilederne har oppnådd gode jobbresultater, og både deltakere og arbeidsgivere har gitt gode tilbakemeldinger. Samtidig er erfaringen at det er vanskelig å få til den nødvendige oppfølgingen av brukere og arbeidsgivere uten ekstra ressurser og opplæring. Tett oppfølging og rask utplassering i ordinært arbeidsliv krever både kompetanse i arbeidsrettet brukeroppfølging, og i å støtte opp under inkluderingsprosesser i arbeidslivet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-10-12 22:00:43.563099
MODIFIED 2016-10-12 22:00:43.623874
CREATED 2016-10-12 22:00:43.563099
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)