Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Arbeidsrettet rehabilitering : innhold og resultater

Rapporten tilhører rapportseriene Econ-rapport.

Arbeidsrettet rehabilitering (ARR) er et relativt nytt tilbud til sykmeldte og personer med nedsatt arbeidsevne, som skal kombinere arbeidsretting og helsemessig rehabilitering. Målet med Arbeidsrettet rehabilitering er å bidra til å styrke den enkeltes arbeidsevne og bidra til mestring av helserelaterte og sosiale problemer som kan være til hinder for deltakelse i arbeidslivet. Vi har gjennomført intervjuer av 79 deltakere på Arbeidsrettet rehabilitering som NAV kjøper til sykmeldte. Det er dels tiltak som foregår lokalt og på dagtid, dels døgnopphold. Formålet med undersøkelsen er å belyse: 1) I hvilken grad oppnår man målsettingen med tiltaket? 2) Hvilke elementer er det ved tiltaket som bidrar/ikke bidrar til måloppnåelse?

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 686.9KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-11-19 16:07:53.673566
MODIFIED 2016-08-12 06:02:36.291424+00:00
CREATED 2012-11-19 16:07:53.673566
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)