Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Arbeidstid i barneverninstitusjonene og behandlingstiltaket MST

Rapporten tilhører rapportseriene NOVA-rapport.

Problemstillingene dreier seg om sammenhenger mellom arbeidstidsordninger og behandlingsmessige resultater på den ene siden, og om sammenhenger mellom arbeidstidsordninger og ansattes helse og arbeidsmiljø på den andre. Variasjonsbredden er stor når det gjelder lengden på arbeidsperiodene i barneverninstitusjoner. Ansatte som arbeider lange turnuser og moderate langturnuser er opptatt av at slike arbeidstider legger til rette for relasjonsbygging; ansatte i ordinær turnus er opptatt av at arbeidstida gir kontinuitet over tid og en stabil stab. Undersøkelsen viser ingen klar sammenheng mellom turnuslengde og beboernes trivsel, med tanke på prinsippet i barnevernloven om at barn skal ha kontinuerlig og stabil voksenkontakt. MST-teamene har en arbeidstidsordning der terapeutene i svært høy grad er tilgjengelig for brukerne. Både ledere og ansatte i MST-team begrunnet tilgjengelighet med terapeutiske hensyn. Jevnt over vurderte terapeutene ordningen som ikke belastende så lenge de opplevde høy grad av frihet og fleksibilitet i organiseringen av arbeidet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:08:23.454342
MODIFIED 2017-10-04 20:00:20.212237+00:00
CREATED 2011-05-10 10:08:23.454342
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)