Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Arbeidsvilkår i norsk forskning

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Hovedresultatene fra en undersøkelse av arbeidsvilkår for vitenskapelig ansatte i universitetssektoren og forskere i instituttsektoren gjennomført ved årsskiftet 2007-08. Undersøkelsen inngår i en omfattende internasjonal studie – ”The Changing Academic Profession” (CAP) – med over tjue deltakerland fra alle verdensdeler. Resultater fra de komparative analysene publiseres imidlertid i etterkant av de nasjonale rapportene.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-02-19 13:01:03.902329
MODIFIED 2017-12-03 04:01:08.586674+00:00
CREATED 2013-02-19 13:01:03.902329
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)