Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Arealdimensjonen i byvekstavtalene: Case Trondheimsområdet

Rapporten tilhører rapportseriene TØI-rapport.

Kommunal- og Moderniseringsdepartementet ønsket en kartlegging av håndtering av arealdimensjonen i forhandlingene om byvekstavtaler. Rapporten oppsummerer intervjuer om dette i Trondheimsområdet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 965.1KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2021-06-25 22:03:41.354782
MODIFIED 2021-06-25 22:03:41.408758
CREATED 2021-06-25 22:03:41.354782
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)