Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Arealdimensjonen i byvekstavtalene for Bergensområdet

Rapporten tilhører rapportseriene NIBR-rapport .

Utredninger knyttet til samordnet bolig-, areal transportplanlegging i byområdene som omfattes av ordningen med byvekstavtaler (Deloppdrag 2a). Rapporten beskriver erfaringer med samvirket mellom byvekstavtaler og arealplanlegging i Bergensområdet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.0MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2021-09-21 00:01:25.650586
MODIFIED 2021-09-21 00:01:25.658524
CREATED 2021-09-21 00:01:25.650586
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)