Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Arena-programmet – stimulerer klyngebasert næringsutviklilng

Rapporten tilhører rapportseriene MENON-publikasjon.

Formålet med evalueringen er å gi programmets eiere og finansiører en vurdering av programmets mål og strategier, resultater og effekter, samt effektivitet. Vår vurdering er at Arenaprogrammet lykkes med å realisere hovedmålet om å styrke regionale næringsmiljøers evne til innovasjon og verdiskaping gjennom økt samspill mellom næringsaktører, kunnskapsmiljøer og det offentlige. Bedriftene som har deltatt i Arena-prosjektene rapporterer gjennomgående om positive effekter.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-01-29 20:43:49.534418
MODIFIED 2013-02-14 18:13:47.332237
CREATED 2012-01-29 20:43:49.534418
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)