Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

ARKTEK – Strategiutvikling og nettverksbygging i nord : sluttrapport fra følgeforskning av satsingen "ARKTEK- strategisk næringsrettet satsing innenfor arktisk teknologi i Nord-Norge"

Rapporten tilhører rapportseriene NF-rapport.

Rapporten oppsummerer erfaringer og funn fra følgeevalueringen av satsingen ARKTEK som ble gjennomført i tidsrommet 2010-2012, finasiert over en bevilgning fra Kommunal- og regionaldepartementet. Satsingen ble gjort i et samarbeid mellom Norges Forskningsråd, Innovasjon Norge og SIVA i Nord-Norge. Målet med satsingen har vært å få fram erfaringer i samarbeidsgrupperinger innenfor sentrale bransjer med store vekstmuligheter i nord basert på eksisterende spisskompetanser og styrking av kunnskapsgrunnlag og FoU-koblinger. I tillegg er det gjennomført en omfattende fellesaktivitet for både virkemiddelaktørene og bedriftsdeltakere. Evalueringen viser at satsingen har vært nyskapende for å styrke forutsetninger for innovasjon, kunnskapsgrunnlag og kommersielt samarbeid særlig innen modne næringer. Samarbeidet mellom virkemiddelaktørene har også medført bedre koordinering og økt tilgjengelighet for næringslivet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.9MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-03-26 13:00:35.846111
MODIFIED 2017-10-29 10:00:20.654408+00:00
CREATED 2014-03-26 13:00:35.846111
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)