Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Assessment of the consumption of HBCDD in EPS and XPS in conjunction with national fire requirements

Dette er en studie av forbruk av HBCDD i isolasjonspaneler i bygningsbransjen for å oppfylle nasjonale brannforskrifter i ulike land og verdensregioner. Et høyt nasjonalt forbruk av bromerte flammehemmere ble funnet å være en konsekvens av nasjonale brannkrav basert på brannegenskapene til selve materialene, til forskjell for krav basert på bruken og det ferdige produktet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.6MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-11-19 16:08:52.036846
MODIFIED 2014-08-14 11:44:24.331108+00:00
CREATED 2012-11-19 16:08:52.036846
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)